Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 58

Пункт меню “Search“

Команди

Опис

Find/Replace

Відкрити меню діалогу для пошуку й/або заміни тексту у файлі моделі

Go to Line

Виклик меню діалогу для переходу до заданого рядка у файлі програми

Next Bookmark

Перейти до наступної мітки (закладці) у тексті програми, попередньо позначеної як невидима закладка

Mark

Позначити поточний виділений блок тексту, як невидима мітка

Unmark

Видалення всіх невидимих міток з поточної позиції до кінця файлу

Unmark All

Видалення всіх невидимих міток

Select to Bookmark

Виділити текст із поточної позиції до поточної невидимої мітки у файлі моделі

Next Error

Перейти до поля в тексті програми, де зазначена помилка від поточного положення курсору, і записати повідомлення про помилку в рядок статусу основного вікна

Previous Error

Перейти до поля в тексті програми, де зазначена помилка до поточного положення курсору, і записати повідомлення про помилку в рядок статусу основного вікна

Пункт меню “View “