Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 38

Змоделювати процес обробки на ділянці 400 шестірень. Визначити функцію розподілу часу обробки й імовірності повторення повної й часткової обробки. При виході продукції без повторної обробки менш 90% забезпечити на ділянці заходу, що дають гарантований вихід продукції першого сорту 90%.

Завдання 7.

Магістраль передачі даних складається із двох каналів (основного й резервного) і загального накопичувача. При нормальній роботі повідомлення передаються по основному каналі за 7±3 с. В основному каналі відбуваються збої через інтервали часу 200±35 с. Якщо збій відбувається під час передачі повідомлення, то за 2 із запускається запасний канал, що передає перерване повідомлення із самого початку. Відновлення основного каналу займає 23±7 с. Після відновлення резервний канал вимикається й основний канал продовжує роботу із чергового повідомлення. Повідомлення надходять через 9±4 з і залишаються в накопичувачі до закінчення передачі.

Змоделювати роботу магістралі передачі даних протягом 1 години. Визначити завантаження запасного каналу, частоту відмов каналу й число перерваних повідомлень. Визначити функцію розподілу часу передачі повідомлень по магістралі.

3адание 8.

На комплектувальний конвеєр складального цеху кожні 5±1 хв. надходять 5 виробів першого типу й кожні 20±7 хв. надходять 20 виробів другого типу. Конвеєр складається із секцій, що вміщають по 10 виробів кожного типу. Комплектація починається тільки при наявності деталей обох типів у необхідній кількості й триває 10 хв. При недостачі деталей секція конвеєра залишається порожній.

Змоделювати роботу конвеєра складального цеху протягом 8 ч. Визначити ймовірність пропуску секції, середні й максимальні черги по кожному типі виробів. Визначити економічну доцільність переходу на секції по 20 виробів згодом комплектації 20 хв.

Завдання 9.

У системі передачі даних здійснюється обмін пакетами даних між пунктами А и В по дуплексному каналі зв'язку. Пакети надходять у пункти від абонентів з інтервалами часу між пакетами 10±3 мс. Передача пакета займає 10 мс. У пунктах є буферні регістри, які можуть зберігати два пакети (включаючи переданий). У випадку надходження пакета в момент, коли регістри заповнені, пунктам системи надається вихід на супутникову напівдуплексну лінію зв'язку, що здійснює передачу пакетів даних за 10±5 мс. При зайнятості супутникової лінії пакет одержує відмову.