Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 29

Та сама пара блоків MATCH може одночасно синхронізувати будь-яке число пар транзактів з різних ансамблів. Транзакти одного ансамблю також можуть синхронізуватися в будь-якім числі пар блоків MATCH. Слід зазначити, що блок MATCH може бути сполучений сам собі. При цьому його дія буде аналогічно дії блоку GATHER з параметром 2 у поле А. Розглянемо відповідні приклади використання блоку MATCH:

AAA MATCH BBB

…....

BBB MATCH AAA

(у цьому випадку транзакт ААА буде очікувати приходу члена того ж ансамблю в блок MATCH з міткою BBB);

CCC MATCH CCC

(транзакт буде чекати приходу члена того ж ансамблю в цей же блок MATCH).

3.2.3 Логічні ключі

Блок LOGIC використається для установки логічних ключів, стан яких може бути запитане в будь-якім іншім місці моделі. При вході в блок LOGIC затримки не виникає. Стан логічного об'єкту, зазначеного в поле А, змінюється одним із трьох способів: ключ може бути встановлений S, скинутий R або інвертований I. Розглянемо приклад застосування блоку LOGIC:

LOGIC S  41

LOGIC R 165

LOGIC I  4

(тобто установити ключ 41, скинути ключ 165, інвертувати ключ 4).

3.2.4 Блок GATE (ВОРОТА)

Блок GATE використовується для визначення без можливості зміни стану пристроїв і інших об'єктів. Блок GATE працює у двох режимах:

1.  Відмови або умовного входу;

2.  Переходу або умовного входу.

При роботі в режимі відмови блок GATE не пропускає транзакти, якщо перевіряє об’єкт, що, не перебуває в необхідному стані. Якщо ж поставлене в блоці умова задовольняється, блок дозволяє вхід транзактів.

Якщо в поле В зазначене найменування (номер) блоку, то замість відмови блок GATE буде посилати транзакт на зазначений блок. Таким чином, якщо поле В порожнє, блок працює в режимі відмови, якщо не порожнє - у режимі переходу.

Існує шість умов, або логічних атрибутів, що описують стан пристроїв, пам'яті, ключів і умов синхронізації. Мнемонічні позначення умови, що перевіряє, записуються безпосередньо після слова GATE. Поле А визначає номер об'єкта апаратної категорії (пристрою, пам'яті або ключа).

Стан пристрою описується наступними умовами: