Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 40

Завдання 13.

У студентському машинному залі розташовані два міні-еом і одне пристрої підготовки даних (ППД). Студенти приходять із інтервалом в 8±2 хв, і третина з них хоче використати УПД і ЕОМ, а інші тільки ЕОМ. Припустима черга в машинному залі становить чотири чоловіки, включаючи працюючого на УПД. Робота на ППД займає 8±1 хв, а на ЕОМ - 17 хв. Крім того, 20% працювали на ЕОМ повертається для повторного використання ППД і ЕОМ.

Змоделювати роботу машинного залу протягом 60 ч. Визначити завантаження ППД, ЕОМ і ймовірності відмови в обслуговуванні внаслідок переповнення черги. Визначити співвідношення бажаючих працювати на ЕОМ і на ППД у черзі.

Завдання 14.

До міні-еом підключено чотири термінали, з яких здійснюється рішення задач. По команді з термінала виконують операції редагування, трансляції, планування й рішення. Причому, якщо хоч один термінал виконує планування, інші змушені простоювати через недостачу оперативної пам'яті. Якщо два термінали видають вимогу на рішення, то останні два простоюють, і якщо працюють три термінали, що видає завдання на трансляцію, те термінал, що залишився, блокується. Інтенсивності надходження задач різних типів рівні. Задачі від одного термінала надходять через экспоненційно розподілені інтервали часу із середнім значенням 160 с. Виконання будь-якої операції триває 10 с.

Змоделювати роботу міні-еом протягом 4 ч. Визначити завантаження процесора, імовірності простою терміналів і частоту одночасного виконання трансляції із трьох терміналів.

Завдання 15.

У системі передачі цифрової інформації передається мова в цифровому виді. Мовні пакети передаються через два транзитних канали, буферизуючись у накопичувачах перед кожним каналом. Час передачі пакета по каналі становить 5 мс. Пакети надходять через 6±3 мс. Пакети, що передавалися більше 10 мс, на виході системи знищуються, тому що їхня поява в декодері значно знизить якість переданої мови. Знищення більше 30% пакетів неприпустимо. При досягненні такого рівня система за рахунок ресурсів прискорює передачу до 4 мс на канал. При зниженні рівня до прийнятного відбувається відключення додаткових ресурсів.

Змоделювати 10 з роботи системи. Визначити частоту знищення пакетів і частоту підключення ресурсу.