Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 46

Змоделювати процес функціонування ОЦ за умови, що обробити необхідно 100 завдань. Визначити чисто коротких і довгих завдань, що очікують обробки, а також число оброблених коротких завдань і коефіцієнт завантаження процесора.

Завдання 31.

В ОЦ є три ЕОМ. Завдання на обробку надходять із інтервалом 20±5 хв. у пункт прийому. Тут протягом 12±3 хв. вони реєструються й сортуються оператором, після чого кожне завдання надходить на одну з вільних ЕОМ. Приблизно в 70% завдань у результаті їхньої першої обробки на ЕОМ виявляються помилки уведення, які відразу ж протягом 3±2 хв. виправляються користувачами. На час коректування уведення завдання не звільняє відповідної ЕОМ, і після коректування починається його повторна обробка. Можливість помилки при повторній обробці виключається, і повторна обробка завжди є остаточною. Тривалість роботи ЕОМ при обробці завдання в кожному випадку становить 10±5 хв. У центрі є лише одне робоче місце для коректування уведення. Змоделювати процес функціонування ОЦ за умови, що обробити необхідно 100 завдань. Визначити середній час очікування в черзі на обробку, а також коефіцієнти завантаження технічних засобів ОЦ.

Завдання 32.

Інформаційна система реального часу складається із центрального процесора (ЦП), основної пам'яті (ОП) ємністю 10000 байтів і накопичувача на магнітних дисках (МД). Запити від великої кількості вилучених терміналів надходять кожні 75±25 мс і обробляються на ЦП за час 1 мс. Після цього кожний запит збожеволіє в ОП або одержує відмову в обслуговуванні, якщо ОП заповнена (кожний запит займає 200 байтів пам'яті). Для запитів, що обслуговують, виробляється пошук інформації на МД за час 120±25 мс і її зчитування за час 10±5 мс. Робота із МД не вимагає втручання ЦП. Для підготовки відповіді необхідна робота ЦП протягом 5 мс. Після цього запит уважається обслуженим і звільняє місце в ОП. Змоделювати процес обслуговування 100 запитів. Підрахувати число запитів, що одержали відмову в обслуговуванні. Визначити середній і максимальний уміст ОП, а також коефіцієнт завантаження МД.

Завдання 33.

Для прискорення проходження «коротких» завдань на ЕОМ обраний пакетний режим роботи із квантуванням часу процесора. Це значить, що всім завданням пакета по черзі представляється процесор на однаковий час - 10 с (круговий циклічний алгоритм поділу часу). Якщо протягом цього часу завдання встигає виконатися, то воно звільняє процесор і залишає систему. Якщо ж одного кванта часу не вистачає для завершення завдання, завдання міститься в кінець черги (пакета). Останнє завдання пакета виконується без переривань. Пакет уважається готовим до виконання в ЕОМ, якщо в ньому втримується 5 завдань. Новий пакет вводиться в ЕОМ тільки послу закінчення обробки попереднього. Завдання надходять у систему з інтервалом часу 60±30 с і характеризується часом роботи процесора 50±45 с.