Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 42

Змоделювати проходження 400 запитів. Визначити необхідну ємність накопичувачів перед ЕОМ, що забезпечує безвідмовну роботу системи, визначити функцію розподілу часу обслуговування заявки.

Завдання 19.

Система автоматизації проектування складається з ЕОМ і трьох терміналів. Кожний проектувальник формує завдання на розрахунок в інтерактивному режимі. Набір рядка завдання займає 10±5 с. Одержання відповіді на рядок вимагає 3 с роботи ЕОМ і 5 с роботи термінала. Після набору десяти рядків завдання вважається сформованим і надходить на рішення, при цьому протягом 10±3 с ЕОМ припиняє вироблення відповідей на вводять строки, що. Висновок результату вимагає 8 с роботи термінала. Аналіз результату займає в проектувальника 30 с, після чого цикл повторюється.

Змоделювати роботу системи протягом 6 год. Визначити ймовірність простою проектувальника через зайнятість ЕОМ і коефіцієнт завантаження ЕОМ.

Завдання 20.

З ливарного цеху на ділянку обробки й зборки надходять заготівлі через 20±5 хв. Третина з них обробляється протягом 60 хв. і надходить на комплектацію. Дві третини заготівель обробляється за 30 хв. перед комплектацією, що вимагає наявності однієї деталі першого типу й двох деталей другого. Після цього всі три деталі подаються на зборку, що займає 60±2 хв. для першої деталі й 60±8 хв. для двох інших, причому вони беруть участь у зборці одночасно. При наявності на виході одночасно всіх трьох деталей готовий виріб залишає ділянка. Змоделювати роботу ділянки протягом 100 год. Визначити місця утворення й характеристики можливих черг.

Завдання 21.

Деталі, необхідні для роботи цеху, перебувають на цеховому й центральному складах. На цеховому складі зберігається 20 комплектів деталей, потреба в яких виникає через 60±10 хв. і становить один комплект. У випадку зниження запасів до трьох комплектів протягом 60 хв. формується заявка на поповнення запасів цехового складу до повного об'єму в 20 комплектів, що посилає на центральний склад, де протягом 60±20 хв відбувається комплектування, і за 60±5 хв. здійснюється доставка деталей у цех. Змоделювати роботу цеху протягом 400 год. Визначити ймовірність простою цеху через відсутність деталей і середнє завантаження цехового складу. Визначити момент поповнення запасу цехового складу, при якому ймовірність простою цехи буде дорівнює 0.