Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 43

Завдання 22.

Для забезпечення надійності АСУ ТП у ній використається дві ЕОМ. Перша ЕОМ виконує обробку даних про технологічний процес і вироблення керуючих сигналів, а друга перебуває в «гарячому резерві». Дані в ЕОМ надходять через 10±2 с і обробляються протягом 3 с, потім посилає керуючий сигнал, що підтримує заданий темп процесу. Якщо до моменту посилки наступного набору даних не отриманий керуючий сигнал, то інтенсивність виконання технологічного процесу зменшуються вдвічі й дані посилають через 20±4 с. Основна ЕОМ кожні 30 с посилає резервної ЕОМ сигнал про працездатність. Відсутність сигналу означає необхідність включення резервної ЕОМ замість основної. Характеристики обох ЕОМ однакові. Підключення резервної ЕОМ займає 5 с, після чого вона заміняє основну до відновлення, а процес повертається до нормального темпу. Відмови ЕОМ відбуваються через 300±30 с. Відновлення займає 100 с. Резервна ЕОМ абсолютно надійна.

Змоделювати 1 год. роботи системи. Визначити середній час знаходження технологічного процесу в загальмованому стані й середнє число пропущених через відмови даних.

Завдання 23.

На обчислювальний центр через 300±100 с надходять завдання довжиною 500±200 байт. Швидкість уведення, висновку й обробки завдань 100 байт/хв. Завдання проходять послідовно уведення, обробку й висновок, буферизируючись перед кожною операцією. Після висновку, 5% завдань виявляються виконаними неправильно внаслідок збоїв і повертаються на уведення. Для прискорення обробки, завдання в чергах розташовуються по зростанню їхньої довжини, тобто короткі повідомлення обслуговуються в першу чергу. Завдання, виконані невірно, повертаються на уведення й у всіх чергах обслуговуються першими.

Змоделювати роботу обчислювального центра протягом 30 год. Визначити необхідну ємність буферів і функцію розподілу часу обслуговування завдань.

Завдання 24.

Обчислювальна система включає три ЕОМ. У систему в середньому через 30 с надходять завдання, які попадають у чергу на обробку до першого ЕОМ, де вони обробляються близько 30 с. Після цього те саме завдання надходить одночасно в другу й третю ЕОМ. Друга ЕОМ може обробити завдання за 14±5 с, а третя - за 16±1 с. Закінчення обробки завдання на одній з ЕОМ означає зняття її з рішення з тієї й іншої машини. У вільний час друга й третя ЕОМ зайняті обробкою фонових задач.