Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 10

СЧА таблиці можуть бути використані в програмі для керування логікою роботи моделі. Очевидно, що такі значення СЧА будуть залежати від тривалості моделювання. Атрибут TCj рахує кількість значень вибірки, поміщених у таблицю. При зростанні величини TCj значення TBj та TDj наближаються до деякої певної межі.

1.2.7.1 Додаткові режими використання таблиць

а) IA-режим.

Дуже часто розробнику моделі потрібно визначити розподіл інтервалів часу між моментами приходів транзактів у деяку точку моделі. Для цієї мети в GPSS можуть використовуватися таблиці. Логіка збору таких даних наступна: спершу потрібно запам’ятати значення абсолютного часу при вході першого транзакту в цю точку, а потім (при вході в цю точку другого транзакту) з поточного значення абсолютного часу відняти раніше визначене значення часу. Результат обчислення й є інтервалом часу між транзактами, який треба використати як аргумент для таблиці GPSS. Автоматичне виконання розглянутої процедур здійснюється при використанні таблиць у режимі IA. При цьому розробнику програми необхідно виконати наступні дії: у рядку визначення таблиці в якості операнда А записати IA. Операнди В, С, і D визначаються як і раніше. Блок TABULATE, що відноситься до цієї таблиці, повинен розміщатися у необхідній точці моделі.

б) RT-режим.

Оцінку розподілу інтенсивності, з якою транзакти надходять у певну точку моделі, можна здійснити за допомогою RT-режиму таблиці. При цьому необхідно виконати наступне: в якості операнда А записати RT, а  операнди В, С, D визначити як звичайно. Блок TABULATE, який відноситься до цієї таблиці, повинен розміщатися у необхідній точці моделі.

TAB3

TABLE

RT,0,5,10

Кожна таблиця, що використовується в RT-режимі, має спеціальний лічильник. На початку моделювання цей лічильник дорівнює нулю. При надходженні транзакту в блок TABULATE з ім’ям такої таблиці значення лічильника збільшується на одиницю. Коли транзакт входить у блок TABULATE A, де в полі A записується ім'я таблиці, то у вказану таблицю заноситься значення СЧА, заданого при визначенні цієї таблиці. Наприклад: