Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 6

Наступний приклад показує, яка послідовність блоків здатна моделювати простий одно канальний пристрій з ім'ям COMP:

SEIZE  COMP

ADVANCE  A,B

RELEASE  COMP

Кожен пристрій має чотири СЧА (стандартні числові атрибути), що зберігають статистичні дані по функціонуванню цього пристрою:

Fj (або F$ім'я) – стан j-го пристрою. Fj = 1, якщо пристрій зайнятий, і Fj = 0, якщо пристрій вільний;

FRj (або FR$ім'я) – коефіцієнт використання j-го пристрою;

FCj (або FC$ім'я) – загальна кількість надходжень транзактів до даного пристрою протягом моделювання;

FTj (або FТ$ім'я) – середній час використання пристрою одним транзактом.

1.2.4 Накопичення статистичної інформації по чергам транзактів перед пристроями

Накопичення й обробку статистичних даних по чергам транзактів у моделі виконують реєстратори черг – блоки QUEUE та DEPART, кожен з них має по два операнди: A – ім’я черги; B – кількість місць у черзі, яку має займати кожен транзакт, що надійшов до блоку-реєстратора черги. Операнд A має бути заданий обов'язково. Операнд B може залишатися не вказаним, і за замовчуванням дорівнює одиниці. Правила найменування черг в GPSS такі ж самі, як і для пристроїв. Накопичення статистичної інформації по черзі з ім'ям ALFA перед пристроєм COMP можна здійснити в такий спосіб:

QUEUE   ALFA

SEIZE   COMP

DEPART   ALFA

ADVANCE   A,B

RELEASE   COMP

Реєстратор черги має сім стандартних числових атрибутів (СЧА):

Qj (або Q$ім'я) – поточна довжина даної черги;

QMj (або QM$ім'я) – максимальна зареєстрована довжина черги протягом моделювання;

QAj (або QA$ім'я) – середня довжина черги;

QCj (або QC$ім'я) – загальна кількість надходжень транзактів до черги;

QZj (або QZ$ім'я) – кількість транзактів, що не затрималися в черзі для очікування (нульові входження);

QTj (або QT$ім'я) – середній час очікування в черзі з урахуванням всіх надходжень транзактів;

QXj (або QX$ім'я) – середній час очікування в черзі без транзактів з нульовими входженнями.

Необхідно розуміти, що використання реєстраторів черги не є обов'язковою та достатньою умовою для виникнення черги протягом моделювання. Використання реєстратора черги лише дає можливість інтерпретаторові збирати статистику про очікування в черзі. Якщо реєстратор черги відсутній перед пристроєм, то відповідна статистика не збирається, але всюди, де повинна виникнути черга за умовами моделі, вона виникне.