Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 61

Пункт меню «Help »

Команди

Опис

Help Topics

Відкриття файлу допомоги GPSS-World і пошук потрібної інформації в ньому

About

Про програму


ДОДАТОК     Б

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТНИХ ЧИСЛОВИХ АТРИБУТІВ ТА СПОЛУЧЕНЬ

Елемент

СЧА

Опис

Блоки

N

Лічильник входів

W

Лічильник поточного вмісту

Час

З1

Відносний час

Генератори псевдовипадкових чисел

RNn

від 0.000000 до 0.999999 для функцій

від 0.000 до 999 в інших випадках

Матриці величин, що зберігають

MH(a,b)

Величина елемента в рядку a

MX(a,b)

Величина елемента в стовпці b

Многоканальні пристрої

R

 Ємність, що залишається

S

Поточний уміст

SA

Середній уміст

SC

Число входів

SR

Коефіцієнт використання (у тисячних частках)

SM

Максимальний уміст

ST

Середній час затримки на одиницю ємності (у тисячних частках)

Черги

Q

Поточний уміст

QA

Середній уміст

QC

Лічильник входів

QM

Максимальний уміст

QT

Середній час перебування (на підставі QC)

QX

Середній час перебування (на підставі QZ)

QZ

Лічильник числа нульових входів

Змінні

BV

Значення булевої змінної

V

Значення арифметичної змінної

Прилади

F

Стан приладу (1-зайнятий, 0-вільний)

FC

Лічильник числа занять

FR

Коефіцієнт використання

FT

Середній час затримки на одне заняття

Таблиці

TB

Середня величина незважених входів

TC

Кількість незважених входів

TD

Стандартне відхилення незважених входів

Транзакти

Pn

Величина параметра

PR

Рівень пріоритету

M1

Час перебування в моделі

MP

Час із моменту входу в блок MARK

Функції

FN

Значення функції

Ланцюга користувача

CA

Середній уміст

CC

Загальне число входів

CH

Поточний уміст

CM

Максимальний уміст

CT

Середній час перебування в ланцюзі на один вхід