Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 31

                ADVANCE           4,1                          ;перевірка обойми

                RELEASE            1

                TRANSFER         ,FINAL

THAT     SEIZE                   2

                ADVANCE           2,1                          ;перевірка кульок

                RELEASE            2

                GATHER              8

FINAL    ASSEMBLE         9                             ;комплектація

                SEIZE                   3

                ADVANCE           4,2                          ;збір

                RELEASE            3

                TERMINATE      1

                START                  80

3.3.2 Приклад №2

Скласти програму моделі зборки 500 деталей. Деталі приходять із інтервалом 300±50 одиниць часу. Обробку виконують два робітники, які виконують по двох операції. Після першої операції, що виконується першим робітником за 70±20 одиниць часу, а другим - за 60±30, виконується контроль, час виконання якого приймається рівним нулю. Після контролю виконується друга операція першим робітником за 20±10 одиниць часу, а другим - за 30±20. Потім третій робітник робить попарну зборку цих деталей за 50±20 одиниць часу. Всі процеси мають рівномірний закон розподілу часу. Необхідно знайти коефіцієнти зайнятості робітників.

Програма має вигляд:

                GENERATE         300,50                   ;надходження деталей

                ADOPT                 100         ;приведення всіх транзактів до одного ансамблю з номером 100

                               TRANSFER         BOTH,MANA,MANB

MANA   SEIZE                   1

               ADVANCE           70,20                     ;перший робітник, перша операція

HERE     MATCH               THERE                 ;контроль

                ADVANCE           20,10                     ;перший робітник, друга операція

                RELEASE            1

                TRANSFER         ,MANC

MANB   SEIZE                   2

                ADVANCE           60,30                     ;другий робітник, перша операція

THERE  MATCH               HERE                    ;контроль