Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 9

1.2.7 Таблиці в GPSS

В імітаційній системі GPSS таблиці використовуються для одержання числових характеристик і гістограм СЧА. Опис таблиці треба виконувати за допомогою блока TABLE, формат якого має вигляд:

ІМ'Я   TABLE   A,B,C,D

де ІМ'Я – числове або символьне ім'я таблиці;

A – аргумент таблиці (ім'я СЧА), значення якого табулюється;

B – перше граничне значення, початок інтервалів;

C – ширина внутрішніх інтервалів;

D – загальна кількість інтервалів таблиці, включаючи крайні лівий і правий інтервали.

Значення B, C і D можуть бути тільки цілими константами.

Приклад використання блоку TABLE:

Визначення таблиці з ім'ям BLOK2.

BLOK2

TABLE

P3,10,5,6

Рис.1.2 Графічна інтерпретація інтервалів таблиці BLOK2

Зазначимо, що лівий (перший) інтервал включає значення змінної від – ∞ до 10 (значення першої границі включно). Другий інтервал включає значення, більші, ніж значення першої границі, але менші або рівні значенню другої границі: (10; 15], і так далі. Нарешті, крайній правий інтервал включає всі значення, більші, ніж остання границя: (30; + ∞).

Значення А, В, С, D повинні бути цілими константами. В може бути негативним. Всі значення вибірки, які попадають у таблицю, також є цілими. Значення вибірки попадає в таблицю в ті моменти модельного часу, коли який-небудь транзакт входить у блок TABULATE.

TABULATE   А

Операнд А означає ім'я одної з визначених у моделі таблиць.

Таблиця в GPSS має три СЧА:

Ім'я

Значення

TBj, або TB$ім’я

Середнє значення аргументу таблиці

TCj, або TC$ім’я

Кількість входів у таблицю, тобто загальна кількість протабульованих

аргументів

TDj, або TD$ім’я

Стандартне відхилення елементів таблиці