Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 57

Пункт меню «Edit»

Команди

Опис

Undo

Скасувати попередня дія

Cut

Видалити дані з файлу й скопіювати їх у буфер

Copy

Скопіювати дані в буфер

Paste

Вставити дані з буфера у файл

Insert Line

Вставити порожній рядок у файл

Delete Line

Видалити рядок з файлу

Font

Відкрити меню діалогу вибору шрифту

Expression Window

Відкрити меню діалогу по зміні вікна, що містять вираження

Plot Window

Відкрити меню діалогу по зміні вікон, що містять графіки

Insert Block

Відкрити меню діалогу для вставки блоків у файл моделі

Insert Experiment

Відкрити діалог, що дозволяє автоматично генерувати деякий експеримент по оптимізації моделі або по її «екрануванню».

Settings Command

Відкрити меню діалогу по зміні властивостей (настроювань) поточного GPSS-проекту