Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 34

Варіант 4

Побудувати програмну модель апаратури провайдера Інтернет. Провайдер має 2 телефонні номери по 200 вхідних каналів кожен. Максимальна швидкість для першої телефонної лінії – 32кбіт/с, для другої – 48кбіт/с. Потік підключень по обох телефонних номерах триває згідно експонентному закону розподілу з параметрами l=0.05, l=0.04. Якщо всі вхідні канали обох телефонних номерів зайняті, абонент отримує відмову. У середньому, кожне підключення триває час, зумовлений нормальним законом розподілу з параметрами (m=150, s=60). Під час підключення абонент періодично (через інтервали часу Т=40с) потребує передачі даних. У середньому, абоненту необхідно передати 2048кбіт за одне таке звернення. Передача даних може здійснюватися одночасно тільки вісьмома абонентами по кожному з двох телефонних номерів. Якщо система зайнята, звернення абонента вміщується в чергу. Побудувати програмну модель роботи провайдера впродовж доби. Який відсоток відмов у системі? Визначити коефіцієнти використання обладнання. Запропонувати шляхи підвищення ефективності роботи обладнання.

Варіант 5

У складальний цех надходять партії деталей трьох типів: типу І кожні 2 години по 30±2 деталей, типу ІІ – кожні 3 години по 40±10 деталей і типу ІІІ – кожні 4 години по 60±15 деталей. Для збірки виробу потрібно 2 деталі І-го типу, 1 деталь ІІ-го типу і 3 деталі ІІІ-го типу. Збірка здійснюється на конвеєрі та включає три етапи: на першому етапі поєднуються деталі І-го типу; на другому до виробу, отриманого на першому етапі, додаються деталі ІІ-го типу; на третьому додаються деталі ІІІ-го типу. На кожному етапі працює три робітника. Час, що затрачується на збірку на кожнім етапі дорівнює Т=2хв±5%. Вироби з конвеєра надходять на оцінку якості, на яку затрачується 60±20с, і 3% з них відбраковуються. Готові вироби пакуються по 30 шт. і відправляються на склад. Побудувати програмну модель роботи цеху впродовж доби і зробити висновки про ефективність організації праці.

Варіант 6

Туристична фірма займається обслуговуванням туристів, які подорожують по країні. Через фірму оформляються квитки на транзитні автобуси по трьох напрямках. Автобуси приходять на зупинку раз у добу. Кількості квитків у кожнім із автобусів у середньому складають К1=5±3, К2=8±4, К3=6±2 (рівномірний закон розподілу). Потоки клієнтів тривають згідно з експонентним законом розподілу з такими параметрами: l1=0.5 1/год, l2=0.1 1/год, l3=0.2 1/год. Крім цього, фірма володіє двома автобусами. Якщо черга на який-небудь напрямок перевищує 8 чоловік, фірма відправляє їх своїм автобусом. За добу один автобус може зробити тільки один рейс. Побудувати програмну модель роботи фірми впродовж року. Запропонувати заходи для підвищення ефективності роботи фірми.