Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 60

Пункт меню «Window»

Команди

Опис

Cascade

Розташувати вікна файлів проекту каскадом

Tile

Розташувати всі вікна файлів проекту у видимій області додатка

Simulation Snapshot

Відкрити одне зі статичних вікон діалогу процесу моделювання

User Stops

Відкрити вікно діалогу для видалення транзакту, що виконується в поточний момент в одному із блоків програми

CEC Snapshot

The Current Events Chain Snapshot - Відкрити вікно, що відображає інформацію про виконання поточного транзакту в блоці

FEC Snapshot

The Future Events Chain Snapshot - Відкрити вікно, що відображає інформацію про виконання поточного транзакту в блоці й про що плануються

Numeric Groups Snapshot

см. Help Topics

Transaction Snapshot

см. Help Topics

User chains Snapshot

см. Help Topics

XN Groups Snapshot

см. Help Topics

Simulation Window

Відкрити одне з динамічних вікон діалогу процесу моделювання

Blocks Window

Відкрити вікно, що відображає проходження транзактів через кожний блок

Expression Window

Відкрити вікно, що відображає значення змінної, описаної в програмі

Facilities Window

Відкрити вікно, що відображає СЧА (стандартні числові атрибути) приладів

Logicswitches Window

см. Help Topics

Matrix Window

Відкрити вікно, що відображає вид матриці, заданої в програмі

Plot Window

Відкрити вікно, що дозволяє побудувати графік функції від змінних, зазначених у програмі

Queues Window

Відкрити вікно, що показує поточний стан черги по обслуговуванню приладів

Savevalues Window

см. Help Topics

Storages Window

см. Help Topics

Table Window

Відкрити вікно діалогу для вибору таблиці, для наступного відображення її у вигляді гістограми