Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 18

Варіант 7

Побудувати імітаційну модель мережного принтера. Принтер отримує завдання до друку через інтервали часу, розподілені за експоненціальним законом з інтенсивністю l = 0.2, та розміщує їх у загальній черзі. Два контролери принтера готують завдання до друку за час, рівномірно розподілений в інтервалах 8 .. 10 і 8 .. 12 одиниць модельного часу для першого та другого контролерів відповідно, після чого завдання направляються в чергу до друку. Друк виконується одним пристроєм, тривалість друку підкорюється нормальному закону розподілу з параметрами m = 11, s = 3. Визначити середній час обслуговування заявки принтером. Змінюючи параметри принтера, досягнути середньої довжини черги до друку в діапазоні 5 .. 8 місць.

Варіант 8

Побудувати модель функціонування сервісного центру з ремонту комп'ютерів. Комп’ютери  надходять до центру через інтервали часу, розподілені за пуасоновським законом (l = 0.02). Вони всі попадають на діагностику, де визначається несправність (за рівномірно розподілені інтервали часу в діапазоні 40 .. 60 одиниць модельного часу). З імовірністю 0.2 несправність відразу виправляється, та ПК залишає сервіс-центр. З імовірністю 0.3 виявляється несправність материнської плати, та комп’ютер направляється до цеху № 1, в якому ремонтується за час, розподілений за нормальним законом (m = 300, s = 90). В іншому разі ПК направляється в другий цех, де ремонтується за час, рівномірно розподілений в інтервалі 200 .. 500. Визначити середній час перебування комп’ютера в сервіс-центрі для кожного із трьох випадків ремонту окремо. Визначити коефіцієнти використання кожної з ділянок сервісного центру.

Варіант 9

Розробити імітаційну модель системи, представленої на малюнку:

Вхідний потік розподілений за експоненціальним законом, а потоки обслуговування – за нормальним. Отримати гістограми розподілів та знайти середні значення часу знаходження заявки в системі (Т1) і транзитного часу (Т2). Підібрати параметри потоків так, щоб у системі встановився стаціонарний режим (черга не збільшувалася з плином часу).