Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 55

При дзвінку 15% паралельних телефонів зайнято, 20% - не відповідають.

Час, необхідний для сигналізації, дорівнює 7±2 секунд, для дзвінка через паралельний телефон - 6±2 секунд. Що дзвонить слухає сигнал "зайняте" 4±1 секунду. Робота оператора займає 9±3 секунди.

Необхідно змоделювати роботу приватного вузла телефонного зв'язку протягом 1 години, а також:

1. Визначити коефіцієнт використання оператора, сигналізаторів, внутрішніх і зовнішніх ліній, паралельних телефонів.

2. Визначити кількість внутрішніх і зовнішніх дзвінків, що надходять на вузол щохвилини.

3. Визначити, чи досить внутрішніх і зовнішніх ліній, сигналізаторів?


ДОДАТОК   А

СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ GPSS WORLD

(посібник КОРИСТУВАЧеві)

Робота із проектами в GPSS World

Проектом у системі GPSS World називається сукупність зв'язаних між собою файлів різного типу, що містять інформацію про моделі, її властивостях, особливостях і результатах моделювання. Всі файли проекту зберігаються в окремій папці (каталозі), що необхідно враховувати при копіюванні проекту в інші папки або на дискети. У проект включаються файли наступних типів:

*.gps - файл із вихідним текстом моделі;

*.gpr - проміжний файл звіту, з результатами моделювання, має назва - GPSS World Simulation Report.

*.sim - файл-протокол, що містить результати компіляції проекту. Містить дату, час і результати закінчення (успішного або немає) моделювання.

 Всі основні операції, які може виконувати користувач, виробляються активізацією відповідних команд меню або натисканням дублюючих їхніх кнопок на панелі керування. Панель керування перебуває безпосередньо під меню, її відображення може бути дозволено або заборонено виконанням команди меню View | Toolbar.

Щоб працювати з тим або іншим проектом файлу моделі, його необхідно створити, а якщо він уже створений, то завантажити. При відкритті вже існуючого файлу моделі, перед користувачем буде файл тексту моделі з розширенням *.gps, його необхідно відкомпілювати (запустити на моделювання).

Створення нового проекту. Розглянемо дії користувача для створення нового проекту (файлу моделі) мовою GPSS у середовищі моделювання GPSS World. Для цього необхідно виконати наступні дії: