Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 41

Завдання 16.

ЕОМ обслуговує три термінали по круговому циклічному алгоритмі, надаючи кожному терміналу 30 с. Якщо протягом цього часу завдання обробляється, то обслуговування завершується; якщо ні, то остача задачі стає в спеціальну чергу, що використає вільні цикли терміналів, тобто задача обслуговується, якщо на якому-небудь терміналі немає заявок. Заявки на термінали надходять через 30±5 сек. і мають довжину 300±50 знаків. Швидкість обробки завдань ЕОМ дорівнює 10 знаків/с.

Змоделювати 5 год. роботи ЕОМ. Визначити завантаження ЕОМ, параметри черги незакінчених завдань. Визначити величину циклу термінала, при якій всі заявки будуть обслужені без спеціальної черги.

Завдання 17.

У вузол комутації повідомлень, що складає із вхідного буфера, процесора, двох вихідних буферів і двох вихідних ліній, надходять повідомлення із двох напрямків. Повідомлення з одного напрямку надходять у вхідний буфер, обробляються в процесорі, буферизуються у вихідному буфері першої лінії й передаються по вихідній лінії. Повідомлення із другого напрямку обробляються аналогічно, але передаються по другій вихідній лінії. Застосовуваний метод контролю потоків вимагає одночасної присутності в системі не більше трьох повідомлень на кожному напрямку. Повідомлення надходять через інтервали часу 15±7 мс. Час обробки в процесорі дорівнює 7 мс на повідомлення, час передачі по вихідній лінії дорівнює 15±5 мс. Якщо повідомлення надходить при наявності трьох повідомлень у напрямку, то воно одержує відмову.

Змоделювати роботу вузла комутації протягом 10 с. Визначити завантаження пристроїв і ймовірність відмови в обслуговуванні через переповнення буфера напрямку. Визначити зміни у функції розподілу часу передачі при знятті обмежень, внесених методом контролю потоків.

Завдання 18.

Розподілений банк дані системи збору інформації організований на базі ЕОМ, з'єднаних дуплексним каналом зв'язку. Вступник запит обробляється на першої ЕОМ і з імовірністю 50% необхідна інформація виявляється на місці. У противному випадку необхідно відправити запит на другу ЕОМ. Запити надходять через 10±3 с, первинна обробка запиту займає 2 з, видача відповіді вимагає 18±2 з, передача по каналі зв'язку займає 3 с. Тимчасові характеристики другий ЕОМ аналогічні першої.