Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 30

FNU - пристрій не використається, вільно;

FU - пристрій використається, зайняте (обслуговує транзакт або переривання);

FNI - пристрій працює без переривання (вільно або обслуговує транзакт);

FI - пристрій обслуговує переривання;

FV - пристрій доступно;

FNV - пристрій недоступно.

Стан пам'яті описується наступними умовами:

SE - пам'ять порожня;

SNE - пам'ять не порожня;

SF - пам'ять заповнена;

SNF - пам'ять не заповнена;

SV - пам'ять доступна;

SNV - пам'ять недоступна.

Стан ключа описується двома умовами:

LR - логічний ключ у стані “виключений”;

LS - логічний ключ у стані “включений”.

Наступні два мнемонічних позначення докладно описані нижче:

М - блок GATE перевіряє виконання умови синхронізації в зазначеному блоці блок-діаграми;

NM - блок GATE перевіряє невиконання умови синхронізації в зазначеному блоці блок-діаграми.

Розглянемо приклад використання блоку GATE:

режим відмови

GATE SF           167

GATE LS          265

GATE FU          19

(тобто виконуються наступні дії: блокувати транзакт доти, поки пам'ять 167 не буде заповнена; блокувати транзакт доти, поки ключ 265 не буде встановлений; блокувати транзакт доти, поки пристрій 19 не звільниться);

режим переходу

GATE FI           34,ALTR

(тобто якщо пристрій 34 перерваний, то перейти до ALTR).

3.3 Приклади використання перерахованих вище блоків

3.3.1 Приклад №1

Побудувати модель процесу зборки 80 деталей. На виробничу ділянку збору підшипників приходять обойми й кульки, з інтервалом 25±4 одиниць часу. На перевірку обойми витрачається 4±1 одиниць часу, перевірка кульок виробляється послідовно за час 2±1 одиниць часу на одна кулька. Операція зборки вимагає одночасного надходження обойми й всіх кульок і виробляється за 4±2 одиниць часу. Всі процеси мають рівномірний закон розподілу часу. Необхідно одержати коефіцієнти зайнятості робочих ділянок.

Програма має вигляд:

                GENERATE         25,4

                SPLIT                    8,THAT                ;поділ обойми й кульок

                SEIZE                   1