Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 6

Якщо кількість інформаційних розрядів непарна, то вигідно цифру контрольного розряду вибирати так, щоб загальна кількість одиниць у коді була непарною. Тоді за наявності всіх нулів в інформаційних розрядах контрольний розряд повинен бути одиницю, а за наявності всіх одиниць в інформаційних розрядах цифра контрольного розряду буде нуль; це допоможе виявити помилки, що виникають, може бути, по провині ланцюгів управління, коли в усіх розрядах замість потрібної інформації передаються нулі або, навпаки, одиниці. Інколи розрізнюють «контроль по парності » та «контроль по непарності », але частіше, незалежно від того, яка умова прийнята для вибору цифри контрольного розряду, цей метод контролю називають контролем по парності.

Для побудови коригуючого коду, розрахованого на виправлення поодиноких помилок, одного контрольного розряду недостатньо. Як видно з подальшого контролю, кількість розрядів k слід вибирати так, щоб задовольнялася нерівність

2k  k+m+1(1.8)

або

k  log2 (k+m+1),  (1.9)

де m – кількість інформаційних двійкових розрядів числа. Мінімальні значення k при заданих значеннях m, знайдені у відповідності з цією нерівністю, наведені у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 – Кількість k в залежності від m

m

k

m

k

m

k

m

k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6