Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 34

Зворотна структурна таблиця автомата Мура наведена у табл. 5.2.

Таблиця 5.2 – Зворотна структурна таблиця автомата Мура

h

аm

K(аm)

аs

K(аs)

X(аms)

Y(аms)

Fh

1

a3

a1

x2

Y4=y1,y2,y4,y8

2

a5

`x3x4

Y6=y2,y5,y6,y7

3

a5

x3x4

Y8=y2,y6,y7

4

a1

a2

1

Y1=y1,y2,y3,

5

a2

a3

x1

Y3=y1,y2,y3,y5

6

a2

a4

`x1

Y2=y2,y3,y4,y5,y7

7

a3

`x2

Y0   -

8

a5

`x4

Y5=y3,y5,y7

9

a4

a5

1

Y7=y4,y7,y8