Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 54

Далі будуємо по зворотній таблиці (табл. 8.1) три графи переходів автомата Мура (для D, T, T* - тригерів) та виконуємо кодування внутрішніх станів автомата Мура і їх відмітку на ГП (рис. 8.1). 


Рисунок 8.1 – Графи переходів автомата Мура для D, Т*, Т - тригерів

Записуємо системи функцій виходу та функцій збудження тригерів спочатку у базизі Буля, а потім в базисі Шефера:

     

          Оцінимо кількість корпусів інтегральних схем на реалізацію систем функцій (табл. 8.2).

Таблиця 8.2 – Кількість корпусів інтегральних схем

Тип корпусу

Функції

Число корпусів

y1

y2

y3

y4

C

a2,a4, a6,a8,

   K1

DC

T4*

T3*

T2*

T1*

Три-гери

Точ-не

Скруг-

лене

2x4 і-ні

1/2

1/2

2/2

1

3x3 і-ні

1/3

1/3

1/3

1/3

4/3

2

4x2 і-ні

1/4

1/4

1/4

1/4

3/4

2/4

1/4

1/4

11/4

3

6x1 ні

4/6

3/6

7/6

1

Тригери    T4*,

T3*, T2*,

T1*

4/2

4/2

2

DC

4->16 

1

1

Всього

10