Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 27

При цьому використовується формула розкладу булевої функції по змінній xi f(x1,...xi,...xn)= (x1,... 0,... xn) v xi f (x1,... 1,... xn).У відповідності з цією формулою отримаємо:

Далі складаємо кодовану таблицю (табл. 4.4) переходів RS-тригера, що синтезується, та, використовуючи повну таблицю переходів RS-тригера (ліва частина табл. 4.4) та матрицю переходів СТ-тригера, заповнюємо стовбці функції збудження С та Т. Функції входів С та Т базового СТ-тригера мінімізуємо з допомогою карт Карно (табл. 4.5, 4.6)

Таблиця 4.4 – Кодована таблиця переходів

t

t+1

t

R

S

Q

Q

C

T

0

0

0

0

b1

`b1·b2

0

0

1

1

b3

`b3·b4

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

b3

`b3·b4

1

0

0

0

b1

`b1·b2

1

0

1

0

1

1

1

1

0

X

X

X

1

1

1

X

X

X