Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 39

12*. Обчислити коефіцієнт якості кодування

,

де dr'(am, as)=n-dr(am, as).

Для кодування станів автомата на D - тригерах достатньо проаналізувати стовпчик as оберненої структурної таблиці і застосувати частотну стратегію та частотний алгоритм кодування:

Кожному стану автомата as  ставиться у відповідність ціле число Ns, рівне числу переходів у стан as, (Ns дорівнює сумі ваг pr для кожного рядка з as або кількості дуг, що входять в as при графічному засобі завдання автомата).

Числа N1, N2,... , Nm упорядкуємо по зменшенню.

Стан аt із найбільшим Nt кодуємо кодом 00...0.

Наступні n станів (n – кількість елементів пам'яті в упорядкованому в п.2 списку) кодують кодами 00...01,00...10,... , 10...00, тобто кодами з одною одиницею в комбінації.

Для кодування наступних станів використовують спочатку всі коди, що містять дві одиниці, потім три і т.д. доти, поки всі стани не будуть закодовані.

Контрольний приклад

Припустимо, що в пам’яті автомата використовуються Т-тригери.

Закодувати внутрішні стани автомата, закон переходів якого задає матриця Т:

Т=

1 2  

4 3

4 5

5 4

5 1

2 4

2 5

3 2

1

1

1

1

1

1

1

1.

 Виконавши упорядкування матриці Т по зачепленню, одержимо матрицю М:

М=

1 2

2 4

2 5

3 2

4 3

4 5

5 4

5 1

1

1

1

1

1

1

1

1.