Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 40

Стани з першого рядка матриці М кодуємо сусідніми кодами К1= 000, К2=001. Викреслимо першу стрічку матриці М з повністю закодованими станами. В результаті одержимо матрицю М'

М'=

2 4

2 5

3 2

4 3

4 5

5 4

5 1

У першому рядку матриці М' маємо незакодований елемент 4. Далі без пояснень наведемо усі дії по кодуванню станів:


    g= 4;                         M4=

2 4

4 3

4 5

5 4

 ;                   B4={2};

W
101=|101 Å 001| =1;  W
011=|011Å 001| = 1.  Вибираємо К4 = 101.


На новому циклі кодування станів маємо:

М¢=

25

32

43

45

54

51

;                  g=5;                       M5=

25

45

54

51

;               В5 = {2,4,1}