Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 15

Побудуємо карти Карно для функцій Y1, (рис. 2.7)Y2, Y3, Y4. Набори, на яких значення функції не визначено, позначимо «Х» (функція неповністю визначена);

Рисунок 2.7 – Карта Карно для функції Y1

МДНФ функції Y1:  

Аналогічно одержуємо вирази для Y2, Y3, Y4. На підставі отриманих логічних виразів будується КС.

Література: [конспект; 4, с.107 – 114; 8, с.46 – 49.]

2.3 Опис лабораторної установки

Лабораторні роботи виконуються на комп'ютерах типу IBM PC 486 та вище, з оперативною пам'яттю не менше 1 Мбайт, швидкодією понад 450 МГЦ, з монітором VGA. Програмне забезпечення розташоване у:

\\10.13.20.100/library/education/Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з мережі ХНУРЕ через “Мережне оточення” або

Сетевое окружение/…/APVT/nserv/library/education/ Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з кафедри АПОТ (ОЦ, ауд. 320).

Інструкція з використання програмних засобів є у тому ж каталозі.

2.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

2.4.1 Вивчити літературу до лабораторної роботи.

2.4.2 Кожний студент індивідуально виконує пред’явлений програмою варіант завдання.

2.4.3 Перед виконанням роботи необхідно відповісти на контрольні запитання.

2.4.4 Виконати лабораторну роботу у відповідності з наступними пунктами:

1) Мінімізувати булеву функцію чотирьох змінних, що задається набором конституент одиниці (інші набори відповідають конституентам нуля) за допомогою карт Карно.

2) Отримати МДНФ та МКНФ.

3) За результатами синтезу побудувати КС у базисі Буля, Шеффера, Пірса.

4) Синтезувати перетворювач чисел (0 – 9) з одного двійкового-десяткового коду в інший. Варіанти завдань для синтезу перетворювача кодів наведені у табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Варіанти завдань

Номер варіанта

Код вхідного числа

Код вихідного числа

Номер варіанта

Код вхідного числа

Код вихідного числа

1

3321

8421+3

15

8421

8421+3

2

4321

8421+1

16

8421

8421+4

3

6221

8421+2

17

8421

8421+5

4

5321

8421+4

18

8421

8421+6

5

5121

8421+5

19

8421

8421+7