Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 30

2. Використовуючи практичні навички та теоретичні знання, скласти (використати готову) матрицю переходів базового тригера.

3. Заповнити кодовану таблицю переходів (таблиця 4.4) тригера, що синтезується.

4. Користуючись картами Карно, виконати спільну мінімізацію для всіх функцій входів. Спільна мінімізація зумовлена взаємною залежністю значень сигналів на входах C та T (таблиця 4.3).

Наприклад, на переході '0-0' при b1=0, на вході T=`b1b2=`0·b2=1·b2=b2  – значення сигналу може бути будь-яким. При`b1=1 на діаграмі Карно для Т=`1·b2=0 у відповідній клітині.

Взаємна залежність сигналів є тільки у межах рядка, тобто поміж однаково розташованими клітинами діаграм Карно для С та Т.

5. Побудувати схему синтезованого тригера з комбінаційною частиною у базисі Буля.

4.4.5 Оформити звіт з виконаної лабораторної роботи.

4.5 Зміст звіту

Звіт оформлюється кожним студентом індивідуально. У ньому необхідно навести всі результати роботи з програмою шляхом отримання копій екрана або на окремому аркуші вручну.

4.6 Контрольні запитання та завдання

1. Перерахуйте основні етапи синтезу цифрових автоматів.

2. Назвіть послідовність укладання матриць переходів тригерних схем.

3. Як необхідно враховувати взаємну залежність сигналів на входах тригера?

4. Як складається кодована таблиця переходів синтезованого тригера?

5. На основі матриці переходів якого тригера (що синтезується або базового) заповнюються стовпці функцій збудження у кодованій таблиці переходів?

6. Для побудови яких операційних вузлів ЦОТ використовуються тригери?

7. Перерахуйте основні етапи синтезу синхронного лічильника.

5 ЗАСОБИ ЗАВДАННЯ СКЛАДНИХ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ

5.1 Мета роботи

Вивчити правила відмітки внутрішніх станів автоматів Мілі і Мура на ГСА та побудову прямих і обернених структурних таблиць автоматів.

5.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів