Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 50

y8  = (а32 ) /`a4 .

Якщо в отриманій системі функцій виділити загальні частини

Z1 =(а21 );     Z2 =(а32 );    Z3 =(а5 /`х4 );

Z4 =(а54 );    Z5 =(a2 /`х1 ),   то система перетворюється до вигляду:

R11 ;             S1 =a2 ;             К*2  =0;      J*2  = Z1 /1;

R3 = а1 ;            S3 = Z2 /`а4 ;

y1 =Z2 / Z1 /`а1 ;                          y2 = Z2 / Z4 /`а1 / а2 ;

y3  = `а1 /`а2 / z3 ;                       y4  = z2 / z5 /`а4 ;

y5 = (а5 /`х3 ) / z3 /`а2 ;               y6  = z4 /1;

y7 = `а4 /`а5 / z5 ;                       y8  = `а4 / z2 .

За отриманими виразами будується схема автомата.

Література: [конспект; 4, с.70 – 76; 5, с.78 – 98.]

7.3 Опис лабораторної установки

Лабораторні роботи виконуються на комп'ютерах типу IBM PC 486 та вище, з оперативною пам'яттю не менше 1 Мбайт, швидкодією понад 450 МГЦ, з монітором VGA. Програмне забезпечення розташоване у:

\\10.13.20.100/library/education/Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з мережі ХНУРЕ через “Мережне оточення” або

Сетевое окружение/…/APVT/nserv/library/education/ Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з кафедри АПОТ (ОЦ, ауд. 320).

Інструкція з використання програмних засобів є у тому ж каталозі.

7.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її  виконання

7.4.1 Вивчити літературу до лабораторної роботи.

7.4.2 2 Номер варіанта підсумкової ГСА відповідає варіанту попередньої лабораторної роботи.