Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 41


W011 = |011Å 001| + |011 Å 101| + |011 Å 101| + |011 Å 000| = 1+2+2+2=7;

W100 = |100Å 001| + |100 Å 101| + |100 Å 101| + |100 Å 000| = 2+1+1+1=5;

W111 = |111Å 001| + |111 Å 101| + |111 Å 101| + |111 Å 000| = 2+1+1+3=7;

W010 = |010Å 001| + |010 Å 101| + |010 Å 101| + |010 Å 000| = 2+3+3+1=9;

W100 = min{ W011, W100, W111, W010}. K5=100.

Після викреслення рядків з повністю закодованими станами одержимо

М¢=

32

43

;                  g=3;                       M3=

32

43

;               В3 = {2,4};