Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 10

Отже, помилка відбулася у 5 розряді. Після виправлення помилки отримаємо комбінацію 1010101.

3. Інформаційну комбінацію 1011 закодувати контролюючим кодом  Бергера.

к=[log2(n+1)]=3 (тому що n=4).

Знайдемо число одиниць у комбінації: nе=3.

Інвертований двійковий запис числа  310=0112 рівний 1002. Комбінація коду Бергера має наступний вигляд: 1011100.

4. Визначити наявність помилки у комбінаціях коду Бергера

к1=1000000 та к2=111100. Підраховуємо число одиниць в інформаційних розрядах к1 та к2. Тоді n1e=1 і n2e=3.

Знаходимо інвертований двійковий запис n1e. Вона рівна (110=0012) 110 та не співпадає з 000. Отже, комбінація к1 прийнята з помилкою.

У комбінації к2 число одиниць в інформаційних розрядах n2e =3 (310=0112). Інвертований двійковий запис n2e =100 та співпадає зі значеннями контрольних розрядів. Отже, комбінація к2 прийнята без помилок.

Література: [конспект; 1, с.4 – 10, с.219 – 227; 2, с.300 – 304.]

1.3 Опис лабораторної установки

Лабораторні роботи виконуються на комп'ютерах типу IBM PC 486 та вище, з оперативною пам'яттю не менше 1 Мбайт, швидкодією понад 450 МГЦ, з монітором VGA. Програмне забезпечення розташоване у:

\\10.13.20.100/library/education/Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з мережі ХНУРЕ через “Мережне оточення” або

Сетевое окружение/…/APVT/nserv/library/education/ Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з кафедри АПОТ (ОЦ, ауд. 320).

Інструкція з використання програмних засобів є у тому ж каталозі.

1.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

1.4.1 Вивчити літературу до даної лабораторної роботи.

1.4.2 Номер варіанту для виконання індивідуального завдання визначається по двох останніх цифрах номеру залікової книжки або за вказівкою викладача.