Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 51

7.4.3 Перед синтезом свого варіанта автомата Мілі необхідно відповісти на контрольні запитання з теми роботи.

7.4.4 Виконати лабораторну роботу у відповідності за наступними пунктами:

1. Виробити заповнення стовпців K(аm), K(аs) згідно з результатами роботи 6;

2. Заповнити стовпець F(h) прямої структурної таблиці;

3. По повністю оформленій прямій таблиці записати системи функцій збудження та виходу у виді ДНФ у булевому базисі;

4. Вирази для логічних функцій збудження та виходів перевести у базис Шефера;

5. За отриманими логічними виразами у базисі Шефера знайти число корпусів інтегральних мікросхем (ІС.)

6. Додати схему для установи початкового стану автомата (інтегруючий ланцюг    та   три  інвертори)   та   схему   для   організації   режиму   очікування

(3 елемента 2І-НІ).

7. Побудувати електричну функціональну схему автомата Мілі.

7.5 Зміст звіту

Звіт оформлюється кожним студентом індивідуально. У ньому необхідно навести всі результати роботи з програмою шляхом отримання копій екрана або на окремому аркуші вручну.

7.6 Контрольні запитання

1. Напишіть вирази, що визначають закон функціонування автомата Мілі.

2. У чому полягає різниця між автоматами  Мілі та Мура?

3. Перелічить основні етапи проектування керуючого автомата.

4. Від чого залежить кількість тригерів, необхідна для побудови автомата?

5. Як скласти пряму структурну таблицю автомата Мілі?

6. Як скласти зворотну структурну таблицю автомата Мілі?

7. У чому суть кодування станів автомата, яке ліквідує змагання тригерів?

8. Як записуються вирази для функцій виходу та функцій збудження по структурній таблиці?

9 Для якого графу переходів можливе сусіднє кодування внутрішніх станів?

8 СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ МІКРОПРОГРАМНИХ АВТОМАТІВ МУРА

8.1 Мета роботи

Вивчити методику синтезу мікропрограмного автомата Мура за зворотною структурною таблицею шляхом використання канонічного методу структурного синтезу автоматів.

8. 2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів