Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 43

Інструкція з використання програмних засобів є у тому ж каталозі.

6.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її  виконання

6.4.1 Вивчити літературу та конспект лекцій до лабораторної роботи.

6.4.2 Номер варіанта підсумкової ГСА відповідає варіанту попередньої лабораторної роботи.

6.4.3 Виконати лабораторну роботу у відповідності з наступними пунктами:

1. Побудувати за структурними таблицями три графи переходів – для D, Т і Т*-тригерів.

2. Виконати кодування внутрішніх станів автомата: спочатку для тригерів типу D, та позначити їх на ГП. З’ясувати кількість сигналів збудження.

3. Далі виконати кодування внутрішніх станів автомата для тригерів типу Т, та позначити їх на ГП. З’ясувати кількість сигналів збудження Т -тригерів.

4. Виконати кодування внутрішніх станів автомата для тригерів типу Т*, і позначити їх на ГП. З’ясувати кількість сигналів збудження Т*.

5. Порівняти кількість сигналів збудження та вибрати тип тригеру, що відповідає меншій кількості.

6.5 Зміст  звіту

Звіт оформлюється кожним студентом індивідуально. У ньому необхідно навести всі результати роботи з програмою шляхом отримання копій екрана або на окремому аркуші вручну.

6.6 Контрольні запитання

1. Що розуміється під однорідною пам'яттю автоматів?

2. Що значить неоднорідна (змішана) пам'ять автомата?

3. Яка стратегія кодування застосовується у алгоритмі кодування

станів для випадку R, S, T, JK тригерів з прямими входами?

4. Що називається якістю кодування?

5. Яка стратегія кодування застосовується в алгоритмі кодування станів для випадку застосування D - тригерів?

6. Яка стратегія кодування застосовується в алгоритмі кодування станів для випадку застосування тригерів з інверсними входами `R`S,`T,`J`K?

7. Якою формулою описується кількість різноманітних варіантів пам'яті автомата (однорідної та неоднорідної) для числа розрядів n та числа типів тригерів m?

8. Якій цикл на графі переходів є циклом Гамільтона?

9. Чи Обов’язково знаходити цикл Гамільтона, чи можна знаходити цикл достатньо близький до нього?

7 СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ МІКРОПРОГРАМНИХ АВТОМАТІВ МІЛІ