Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 42


W011 = |011Å 001| + |011 Å 101| = 1+2=3;

W111 = |111Å 001| + |111 Å 101| = 2+1=3;

W011 = W111; K3 = 011.  Якість кодування дорівнює к = W/H = 1,25.

Для порівняння якості кодування треба зобразити три графи переходів свого варіанта автомата; згідно з стратегіями та алгоритмами кодування виконати кодування ВС та позначити сигнали збудження тригерів на відповідних графах (для T, T*, D-тригерів); порівняти кількість сигналів збудження тригерів та вибрати тип тригера, що відповідає меншій кількість сигналів.

Кількість тригерів, необхідних для організації пам'яті автомата, визначається з умови m ³  log2 M, де М – число станів автомата. Кожному стану аi повинна відповідати одна певна комбінація значень Q1,..., Qm

Наприклад, для автомата Мілі з п’ятьма внутрішніми станами, що задається графом переходів (ГП) (рис. 6.1) і трьох типів тригерів Т, Т* і D одержимо такі позначки.

Рисунок 6.1 – ГП автомата Мілі для трьох типів Т, Т* і D-тригерів

Найкращим є використання D-тригерів з 5-ма відмітками сигналів збудження.

Література: [конспект; 1, с.266 – 269; 4, с.92 – 97; 8,с.48 – 53.]

6.3 Опис лабораторної установки

Лабораторні роботи виконуються на комп'ютерах типу IBM PC 486 та вище, з оперативною пам'яттю не менше 1 Мбайт, швидкодією понад 450 МГЦ, з монітором VGA. Програмне забезпечення розташоване у:

\\10.13.20.100/library/education/Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з мережі ХНУРЕ через “Мережне оточення” або

Сетевое окружение/…/APVT/nserv/library/education/ Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з кафедри АПОТ (ОЦ, ауд. 320).