Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 56

7. Побудувати електричну функціональну схему автомата Мура.

8.5 Зміст звіту

Звіт оформлюється кожним студентом індивідуально. У ньому необхідно навести всі результати роботи з програмою шляхом отримання копій екрана або на окремому аркуші вручну.

8.6 Контрольні запитання

1. Напишіть вирази, що визначають закон функціонування автомата Мура.

2. У чому полягає різниця між автоматами  Мілі та Мура?

3. Перелічить основні етапи проектування керуючого автомата.

4. Від чого залежить кількість тригерів, необхідна для побудови автомата?

5. Як скласти пряму структурну таблицю автомата Мура?

6. Як скласти зворотну структурну таблицю автомата Мура?

7. У чому суть кодування станів автомата, яке ліквідує змагання тригерів?

8. Як записуються вирази для функцій виходу та функцій збудження по структурній таблиці?

ВИСНОВКИ

Дисципліна "Прикладна теорія цифрових автоматів" є головною методичною ланкою під час вивченні організації функціонування і проектування цифрових операційних пристроїв, будь-який з котрих може бути поданий у вигляді композиції операційного автомата (ОА) і керуючого автомата (КА).

Операційний автомат служить для збереження слів інформації, виконання набору мікрооперацій і обчислення значень логічних умов, тобто операційний автомат є структурою, організованою для виконання дій над інформацією. Керуючий автомат (КА) генерує послідовність керуючих сигналів, тобто задає порядок виконання дій в операційному автоматі, що випливає з алгоритму виконання операції.

Функції КА містяться в генерації послідовності керуючих сигналів , під впливом яких в ОА виконуються дії з обробки цифрової інформації. Ці дії істотно відрізняються одна від одної, тому керуючі автомати е найменш регулярною частиною ЕОМ.

В наслідок цього задача проектування керуючого автомата є найбільш складною задачею під час проектування цифрових пристроїв.

Виконання лабораторних робіт під час вивчення курсу ПТЦА має велике значення, тому що сприяє більш глибокому засвоєнню основних теоретичних положень і принципів побудови та організації ОА і КА, а для цого студенти повинні ретельно готуватися до виконання лабораторних робіт по навчальній літературі та конспекту лекцій.