Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 58

Зам. №1-107                           Цiна договiрна.

ХНУРЕ. Україна. 61166 Харків, просп. Леніна, 14

Надруковано в навчально-науковому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166 Харків, просп. Леніна, 14


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

До друку і в світ дозволяю.

Перший проректор

__________________В.В. Семенець

«____»____________ 2006 р.

Методичні вказівки

до лабораторних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" для студентів напрямку «Комп’ютерна інженерія»

Всі цитати, цифровий, фактичний                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

матеріал та бібліографічні відомості                                 кафедрою АПОТ

перевірені, написання одиниць                                          Протокол № 8

відповідає стандартам                                                         від 14.04.2006

Упорядники:  М.Я. Какурін                   

                        Е.М. Кулак

                        А.Л. Карасьов

Відповідальний випусковий: Г.Ф. Кривуля

Начальник методичного відділу                                 Ковтун П.С.

Начальник КВВ ННВПЦ                                             Косіковська Б.П.

Поз.

Харків 2006


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ (УПОРЯДНИКІВ)

1.  Автор   Какурін Микола Яковлевич

1.1.  Місце роботи: ХНУРЕ, каф. АПОТ, кандидат технічних наук, проф.

1.2.  Домашня адреса: 61204, Харків, пр. Перемоги, 72а, кв. 62.

1.3.   Номери  телефонів: робочий 70-21-326 , домашній 338-37-96.

2.  Автор   Кулак Ельвіра Миколаївна

2.1 Місце роботи: ХНУРЕ, каф. АПОТ, кандидат технічних наук, доцент

2.2 Домашня адреса: 61125, Харків, вул. Червоношкільна набережна, 22, кв. 48.

2.3 Номери телефонів: робочий 70-21-326, домашній 73-32-507.