Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 29

Серед різноманітних довизначень вибираємо те, що дасть найменші витрати на реалізацію С та Т.

Перший варіант. При b1=b3=1 маємо (табл. 4.7, 4.8):

Оцінка Квайнадля першого варіанта  Cb=6.

Другий варіант. При b1=b3=0 у клітинах 0 та 1 карти Карно для входу  С та при b1=b3=1 у клітинах 3 та 4 тієї ж карти (табл.. 4.9, 4.10).

Другий варіант потребує на реалізацію більше апаратурних витрат (Cb=8). Тому вибираємо перший варіант довизначення та будуємо для нього схему (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Функціональна  схема RS-тригера

Література: [конспект; 1, с.266 – 269; 4, с.92 – 96.]

4.3 Опис лабораторної установки

Лабораторні роботи виконуються на комп'ютерах типу IBM PC 486 та вище, з оперативною пам'яттю не менше 1 Мбайт, швидкодією понад 450 МГЦ, з монітором VGA. Програмне забезпечення розташоване у:

\\10.13.20.100/library/education/Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з мережі ХНУРЕ через “Мережне оточення” або

Сетевое окружение/…/APVT/nserv/library/education/ Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з кафедри АПОТ (ОЦ, ауд. 320).

Інструкція з використання програмних засобів є у тому ж каталозі.

4.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

4.4.1 Вивчити літературу до лабораторної роботи.

4.4.2 Номер варіанту для виконання індивідуального завдання визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки або за вказівкою викладача.

4.4.3 Перед дослідженням вибраного варіанта необхідно відповісти на контрольні запитання.

4.4.4 Виконати лабораторну роботу у відповідності з наступними пунктами:

1. Використовуючи знання закону функціонування тригера, що синтезується, скласти (заповнити) повну таблицю його переходів. Під час виконання цього пункту завдання треба чітко виявити, що S-тригер – це тригер з двома входами R та S, що допускає, на відміну від RS-тригера, одночасну наявність одиниць на R та S-входах. При R=S =1 S-тригер зі стану Q(t) завжди переходить до Q(t+1) =1, бо вхід S має більший пріоритет (тому S-тригер). Аналогічно, в R-тригері  R-вхід має більший пріоритет та при R=S=1   R-тригер переходить у стан Q(t+1) =0; в E-тригері при R=S=1 стан Q(t+1) =Q(t).