Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 20

Рисунок 3.2 – Граф переходів S-тригера

Q(t) /RS

00

01

11

10

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

Рисунок 3.3 – Карта Карно для функції переходів S-тригера

D - тригер знаходить застосування тільки як синхронний. Інші з означених типів тригерів можуть бути як синхронними так і асинхронними.

Схему найпростішого тригера (рис. 3.4, 3.5) можна отримати, якщо замкнути кільцем два елементи АБО – НІ. Такий тригер має два входи R та S, два виходи Q та` і називається RS-тригером.

Рисунок 3.4 – Функціональна                        Рисунок 3.5 – Умовне

                      схема RS-тригера                                            зображення RS-тригера

Комбінація R=S=1 для тригера RS вважається забороненою, бо якщо на входи R та S подати водночас обидва вхідних сигнали, то на виходах Q та` з'являться нулі. Якщо тепер водночас зняти одиниці зі входів R та S, то обидва елементи почнуть переключатися в одиничний стан, кожний прагнучи при цьому залишити свого партнера у нулі.

Який елемент здобуде у цьому двобої перемогу, буде залежати від їхніх коефіцієнтів підсилення, швидкостей перехідних процесів та ряду інших невідомих заздалегідь факторів. Для розробника схеми результуючий стан тригера виявляється невизначеним, некерованим; тому цю комбінацію вхідних сигналів у звичайних умовах не використовують.