Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 28

Нульовий варіант (табл.. 4.5, 4.6)

Таблиця 4.5 – Карта Карно для С-входу

RS/ Q

0

1

00

b1

b3

01

1

b3

11

X

X

10

b1

1

Для входу С

Таблиця 4.6 – Карта Карно для Т-входу

RS / Q

0

1

00

`b1·b2

`b3·b4

01

1

`b3·b4

11

X

X

10

`b1·b3

1

Для входу Т