Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 33

F (аm, аs) – сукупність функцій збудження тригерів пам'яті на переході.

У зворотній таблиці автомата Мура (на відміну від прямої структурної таблиці) ведучим є стовпець станів переходу аs. Вписують у стовпець аs першого рядка стан a1 та, аналізуючи закодовану граф-схему у напрямку орієнтації дуг, виявляють номери станів аm, з яких є переходи у стан a1. Ці стани вносять у стовпець аm першого рядка таблиці. Кожному рядку таблиці відповідає певний стан автомата, а також кон’юнкція умовних сигналів Хh=xm1...xmn та мікрокоманда Yh=yh1... y. Ця інформація заноситься у відповідні стовпці таблиці. Далі, якщо немає більше переходів у стан a1, відділяємо рискою масив переходів у стан a1 від наступного масиву переходів в a2.

Прямою структурною таблицею автомата Мілі є табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Пряма структурна таблиця автомата Мілі

h

аm

K(аm)

аs

K(аs)

X(аms)

Y(аms)

Fh

1

a1

a2

1

Y1=y1,y2,y3,y4

2

a2

a3

x1

Y3=y1,y2,y3,y5

3

a4

`x1

Y2=y2,y3,y4,y5,y7

4

a3

a1

x2

Y4=y1,y2,y4,y8

5

a4

`x2

Y0   -

6

a4

a5

1

Y7=y3,y5,y7

7

a5

a1

`x3x4

Y6=y2,y5,y6,y7

8

a1

x3x4

Y8=y2,y6,y7

9

a4

`x4

Y5=y2,y3,y4,y5,y7