Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 19

Таблиця 3.2 – Скорочена таблиця переходів

    R

    S

Q(t+1)

     0

     0         

 Q(t)

     0

     1              

   1

     1

     0      

   0

     1

     1

   1

Таблиця 3.3 – Додаткова таблиця переходів

Q(t)-Q(t+1)

0-0

0-1

1-0

1-1

R

  0     1

   0    1

      1

   0   0    1

S

  0     0 

   1    1

      0

   0   1    1

Таблиця 3.4 – Матриця переходів

Q(t)-Q(t+1)

R

S

0-0

            b1

            0

0-1

            b2

            1

1-0

            1

            0

1-1

             b3

          b3 v b4