Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 35

5.3 Опис лабораторної установки

Лабораторні роботи виконуються на комп'ютерах типу IBM PC 486 та вище, з оперативною пам'яттю не менше 1 Мбайт, швидкодією понад 450 МГЦ, з монітором VGA. Програмне забезпечення розташоване у:

\\10.13.20.100/library/education/Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з мережі ХНУРЕ через “Мережне оточення” або

Сетевое окружение/…/APVT/nserv/library/education/ Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з кафедри АПОТ (ОЦ, ауд. 320).

Інструкція з використання програмних засобів є у тому ж каталозі.

5.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

5.4.1 Вивчити літературу до даної лабораторної роботи.

5.4.2 Номер варіанта Nвар для виконання індивідуального завдання

визначається за двома цифрами номера студента Nст в журналі групи шляхом додавання до нього числа зсуву Bзс. Тобто Nвар= ij10 = Nст +  Bзс.

5.4.3 Перед дослідженням вибраного варіанта ГСА необхідно відповісти на контрольні запитання з теми роботи.

5.4.4 Виконати лабораторну роботу у відповідності з наступними пунктами:

1. По заданій ГСА зробити відмітку внутрішніх станів автомату (Мілі, Мура).

2. Підсумкова ГСА для варіанту, що складається з двох умовних (Х1, Х2) і восьми операторних вершин (по дві вершини Y1, Y2, Y3, Y4), слід одержати, з’єднуючи послідовно верхню ГСА (підграф для i) з нижньою ГСА (підграф для j) (рис. 5.1). Початкову вершину Y0 залишають тільки у верхнього підграфа, а кінцеву YК – у нижнього. Склад мікрооперацій для кожної мікрокоманди визначають наступним чином: Y1 = y1; Y2 = y2; Y3 = y3; Y4 = y4.

3. Заповнити стовпці аm, аs, Х (аm, аs), Y (аm, аs), прямої та зворотної структурної таблиці.

5.5 Зміст звіту

Звіт оформлюється кожним студентом індивідуально. У ньому необхідно навести всі результати роботи з програмою шляхом отримання копій екрана або на окремому аркуші вручну.