Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 24

5. Побудувати     матрицю     переходів     тригерної     схеми    заповнення

таблиці 3.4). Для складання матриці переходів тригерної схеми необхідно застосувати наступний алгоритм:

а) Користуючись заповненою табл. 3.3 з вибраних комбінацій сигналів на певному виді переходу перейти до символічного запису цих комбінацій та, користуючись формулою розкладу булевої функції, записати вираз для функції входу до базиса Буля.

б) Мінімізувати вирази для функції входу, призвівши його до дужкової форми, що містить мінімальне число літер (див. контрольний приклад).

в) Пункт 2 виконати для всіх входів тригера та всіх типів переходів.

г) На підставі отриманих виразів заповнити матрицю переходів тригерної схеми.

3.4.5 Задати таблицю станів тригера у момент t+1 (використовуючи повну таблицю переходів) за допомогою карт Карно та отримати мінімальну булеву функцію (характеристична функція переходів) для опису функціонування тригера (див.рис. 3.3).

3.4.6 Оформити звіт з виконання лабораторної роботи.

3.5 Зміст звіту

Звіт про роботу оформлюється кожним студентом індивідуально. У звіті необхідно навести всі результати роботи з програмою шляхом отримання копій екрана на принтері або на окремому аркуші вручну.

3.6 Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення тригера типу Т, D, JК, RS, DV, E, R, S.

2. У чому відмінність тригера JК від RS-тригера?

3. Що називається повною таблицею переходів?

4. Як пов'язане число рядків повної таблиці переходів з числом інформаційних входів тригера?

5. Поясніть перехід від повної таблиці переходів до скороченої.

6. Що називається матрицею переходів та скільки є рядків та стовпців у матриці переходів?

7. Яки є типи синхронних тригерів та який принцип їхньої роботи?

4 Структурний синтез елементарних автоматів (тригерів)

4.1 Мета роботи

Вивчити основні прийоми канонічного методу синтезу цифрових автоматів; отримати навички синтезу одного типу елементарного автомата на основі іншого.