Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 46

Припустимо, що внутрішні стани закодовані наступним чином: К1 = 111; К2 = 000; К3 = 100; К4 = 110; К5 = 101.

Ці коди записані у стовпці К(аm) та К(аs) прямої структурної таблиці (табл. 7.1).

Отриманий з відміченої ГСА закон функціонування автомата реалізується схемою, процес синтезу якої називають структурним синтезом.

Академіком В. М. Глушковим розроблено загальний конструктивний прийом, що називається канонічним методом структурного синтезу автомата. Цей метод дозволяє звести задачу синтезу автомата до задачі синтезу комбінаційної схеми шляхом побудови системи булевих функцій, що виражають залежність вихідних сигналів автомата та сигналів збудження елементів пам'яті від вхідних сигналів та станів автомата. Функції збудження Zк та функція виходу Yl автомата Мілі знаходять з повністю оформленої структурної таблиці автомата у вигляді диз’юнктивних нормальних форм:

 Zк = V аm·Хhms);     к=,                                             (7.1)

ms)  Π h;

Yl = V аm· Хhms);     l=,                                             (7.2)

(am,as)   Π h,

де n та m – число сигналів збудження і вихідних сигналів автомата відповідно; h – номер рядка структурної таблиці, у стовпці F(аm, аs) якої є відмітка сигналу збудження ZК або у стовбці Y(аm, аs) - відмітка вихідного сигналу Yl. Терм (логічний добуток) аm Хhm, аs) включають у вираз Zк, якщо сигнал збудження Zк є у стовпці F(аm, аs) h-ого рядка таблиці автомата Мілі. Аналогічно терм аm Xh(am, as) слід включити у вираз Yl, якщо Yl є у стовбці Y(am,as) h-ого рядка таблиці. Використовуючи коди внутрішніх станів к15 та матриці переходів S, J*K* (інверсний тригер JK), RS-тригерів у загальному вигляді (табл. 7.2, 7.3) заповнюємо стовпець Fh. Відмітки вхідного сигналу у стовпці Fh проставляються, якщо на переході Qm(t) – Qs(t+1) даного рядка сигнал на вході тригера повинен прийняти одиничне значення.