Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 31

Для побудови будь-якого приладу управління необхідно насамперед визначити його функції та зв'язки з об'єктом управління. Стосовно до обчислювальної техніки під об'єктом управління розуміється будь-який цифровий прилад, призначений для виконання будь-яких операцій над інформацією. До таких приладів, що називаються операційними, відносяться контролери зовнішніх приладів, різноманітні процесори, канали вводу – виводу та ін. Для спрощення процесу проектування та розуміння принципів дії операційних приладів їх прийнято поділяти у структурному та функціональному відношенні на два тісно взаємодіючі між собою блоки: один, що виконує функції операційного автомата (ОА), другий – керуючого автомата (КА). Процес виконання операцій в ОА описується у формі алгоритму, наведеного у термінах мікрооперацій та логічних умов і називається мікропрограмою. Керуючий автомат, що реалізує мікропрограму виконання операції обробки інформації, називають мікропрограмним автоматом. На практиці найбільше поширення отримали автомати Мілі та Мура.

Десять різних ГСА, що використовуватимуть для побудови варіантів підсумкових ГСА, наведені на рис. 5.1.


Рисунок 5.1 – Граф-схеми алгоритмiв

 

Підсумкову ГСА відмічають символами внутрішніх станів автомата Мілі (хрестиками на дугах) та символами внутрішніх станів автомата Мура (символами аi поруч з операторними вершинами).

Відмітку внутрішніх станів автомата Мілі виконують за наступними правилами:

1. Символом а1 відмічається вхід вершини, наступної за початковою, а також вхід кінцевої вершини.

2. Входи всіх вершин, наступних за операторними, повинні бути відмічені а2,  а3,  а4 ….