Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 44

7.1 Мета роботи

Вивчити методику синтезу мікропрограмного автомата Мілі по прямій структурній таблиці шляхом використання канонічного методу структурного синтезу автоматів.

7. 2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Під синтезом автомату Мілі розуміється отримання системи рівнянь для функцій виходу та функцій переходу,

y(t) = l [a(t), х(t)],

a(t+1) = d [a(t), х(t)],

визначених на множині пар «вхідний сигнал – стани» з множин

Х={Х 12, ...Хn}; A ={а12,...аn}.

Синтез мікропрограмного автомата Мілі здійснюється у декілька етапів:

1. Побудова закодованої граф-схеми алгоритму.

2. Відмітка внутрішніх станів.

3. Побудова прямої структурної таблиці автомата Мілі.

4. Кодування внутрішніх станів.

5. Побудова та мінімізація системи функцій збудження елементів пам'яті та функцій виходу.

6. Синтез схеми автомата у заданому базисі.

Для побудови закодованої граф-схеми алгоритму (ГСА) (у лабораторній роботі ГСА вже задана) проводять аналіз умовних вершин та однотипні умовні вершини кодують однаковими змінними:

Х1 = Р1 ;  Х2 = Р2 ; Х31·`Р2  v `Р1· Ртощо.

Аналогічним образом виконують і кодування операторних вершин. Різниця полягає в  кодуванні операторних вершин кодами мікрокоманд Yi та вказівок всередині вершин складу мікрооперацій для даної мікрокоманди:

 Y1=y1, y2; Y5=y4, y5, y6 тощо.

 У даній лабораторній роботі склад мікрооперацій для кожної мікрокоманди Yi був визначений раніше у роботі 5.

Контрольний приклад

Автомат Мілі задано прямою структурною таблицею (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 – Пряма структурна таблиця автомата Мілі

h

аm

K(аm)

аs

K(аs)

X(аms)

Y(аms)

Fh

1

a1

111

a2

000

1

Y1=y1,y2,y3,y4

R1,R3

2

a2

000

a3

100

 x1

Y3=y1,y2,y3,y5

S1,J2*

3

a4

110

`x1

Y2=y2,y3,y4,y5,y7

S1

4

a3

100

a1

111

x2

Y4=y1,y2,y4,y8

S3

5

a4

110

`x2

Y0   -

-

6

a4

110

a5

101

1

Y7=y3,y5,y7

S3

7

a5

101

a1

111

`x3x4

Y6=y2,y5,y6,y7

-

8

a1

111

x3x4

Y8=y2,y6,y7

-

9

a4

110

`x4

Y5=y2,y3,y4,y5,y7

S3