Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 11

1.4.3 Ознайомитися з навчальною програмою.

1.4.4 Перед дослідженням вибраного варіанту кодових комбінацій необхідно відповісти на контрольні запитання з теми роботи.

1.4.5 Виконати лабораторну роботу у відповідності з наступними пунктами:

1. Побудувати код Хемінга з виправленням поодинокої помилки.

2. Побудувати код Хемінга з виправленням поодинокої помилки та контролем подвійної.

3. Побудувати контролюючий код Бергера.

1.4.6 Оформити звіт по виконаній лабораторній роботі.

1.5 Зміст звіту

Звіт про роботу оформлюється кожним студентом індивідуально. У звіті повинні бути наведені всі результати роботи з програмою – шляхом отримання копій екрана або на окремому аркуші вручну.

1.6 Контрольні запитання

1. Що таке коригуючий код?

2. Що таке контролюючий код?

3. У чому полягає різниця між коригуючими та контролюючими кодами?

4. Як знайти кодову відстань між двома кодовими комбінаціями?

5. Що таке кратність помилки?

6. Чому дорівнює кількість контрольних розрядів у контролюючому коді Хемінга?

7. Чому дорівнює кількість контрольних розрядів у коригуючому коді Хемінга?

8. Чому дорівнює кількість контрольних розрядів у контролюючому коді Бергера?

9. Які вимоги до кодової відстані за Хемінгом коригуючого коду, що виявляє p-кратні помилки та коригує q-кратні?


2 СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ

2.1 Мета роботи

Вивчення методів синтезу та мінімізації комбінаційних схем (КС); отримання практичних навиків у побудові схем, що синтезують.

2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Комбінаційною схемою прийнято називати схему з n входами та m виходами, в якої сукупність вихідних сигналів у даний момент часу повністю визначається сукупністю вхідних сигналів у даний момент часу та не залежить від вхідних сигналів, маючих місто у попередні моменти часу. Отже, поведінка комбінаційної схеми (КС) може бути описана системою булевих функцій (БФ).

У зв'язку з тим, що одній булевій функції можуть відповідати різні суперпозиції функцій функціонально повної системи, то виникає задача знаходження такої форми запису функції, при якій кожній функції буде відповідати одна та тільки одна формула стандартного типу та кожній формулі стандартного типу буде відповідати одна та тільки одна функція. Такі форми запису функцій називаються канонічними.