Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 23

Рисунок 3.6 – Характеристична функція переходів S-тригера

Тоді маємо Q(t+1) = .

З отриманого виразу видно, що S-тригер встановлюється в 1 при значенні вхідного сигналу S=1 або залишається у стані 1, якщо R=0 та тригер був у стані Q (t)=1.

Література: [конспект; 4, с.107 – 114; 8, с.46 – 49.]

3.3 Опис лабораторної установки

Лабораторні роботи виконуються на комп'ютерах типу IBM PC 486 та вище, з оперативною пам'яттю не менше 1 Мбайт, швидкодією понад 450 МГЦ, з монітором VGA. Програмне забезпечення розташоване у:

\\10.13.20.100/library/education/Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з мережі ХНУРЕ через “Мережне оточення” або

Сетевое окружение/…/APVT/nserv/library/education/ Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з кафедри АПОТ (ОЦ, ауд. 320).

Інструкція з використання програмних засобів є у тому ж каталозі.

3.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

3.4.1 Вивчити літературу до лабораторної роботи.

3.4.2 Номер варіанта для виконання індивідуального завдання визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки або за вказівкою викладача.

3.4.3 Перед дослідженням вибраного варіанту тригера необхідно відповісти на контрольні запитання з теми роботи.

3.4.4 Виконати лабораторну роботу у відповідності з наступними пунктами:

1. Скласти     повну    таблицю    переходів    ля    заданого   типу   тригера

(табл. 3.1).

2. Скласти  скорочену  таблицю   переходів  для   заданого   типу   тригера

(табл. 3.2).

3. З повної таблиці переходів для кожного типу переходу Q (t) – Q(t+1) виду '0-0', '0-1', '1-0', '1-1'виписати (заповнити табл. 3.3) всі дозволені комбінації сигналів (алфавіт вхідних сигналів) на входах тригера. При цьому рядки, відповідні невизначеному значенню Q (t+1)=x, з розгляду виключаються.

4. Виходячи з заповненої табл.3.3 (див. контрольний приклад), отримати логічні вирази (для відповідного типу переходу), мінімізувати їх, якщо необхідно, та проставити отримані вирази на графі (рис.3.2).