Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 55

Далі побудуємо електричну функціональну схему автомата Мура. Спочатку рисуємо усі десять корпусів мікросхем, потім виконуємо нумерацію входів схеми, виходів мікросхем і виходів схеми. Побудова схеми зводиться до вказівки номерів проводів на входах мікросхем та виходах схеми автомата.

Електрична функціональна схема автомата Мура наведена на рис. 8.2.

Таким чином метод побудови комбінаційної частини автомата Мура такий же самий, як і у попередній роботі 7 для автомата Мілі

Література: [конспект; 4, с.70 – 76; 5, с.78 – 98.]

8.3 Опис лабораторної установки

Лабораторні роботи виконуються на комп'ютерах типу IBM PC 486 та вище, з оперативною пам'яттю не менше 1 Мбайт, швидкодією понад 450 МГЦ, з монітором VGA. Програмне забезпечення розташоване у:

\\10.13.20.100/library/education/Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з мережі ХНУРЕ через “Мережне оточення” або

Сетевое окружение/…/APVT/nserv/library/education/ Какурин/ ПТЦА / Лабораторные работы

при доступі з кафедри АПОТ (ОЦ, ауд. 320).

Інструкція з використання програмних засобів є у тому ж каталозі.

8.4  Порядок  виконання  роботи  і  методичні  вказівки  з  ії  виконання

8.4.1 Вивчити літературу до даної лабораторної роботи.

8.4.2 Номер варіанта підсумкової ГСА відповідає варіанту попередньої лабораторної роботи.

8.4.3 Перед синтезом свого варіанта автомата Мура необхідно відповісти на контрольні запитання з теми роботи.

8.4.4 Виконати лабораторну роботу у відповідності за наступними пунктами:

1. Виробити заповнення стовпців K(аm), K(аs) згідно з результатами роботи 6;

2. Заповнити стовпець F(h) прямої структурної таблиці.

3. По повністю оформленій зворотній структурній таблиці автомата Мура записати системи функцій збудження та виходу у виді ДНФ у булевому базисі.

4. Вирази для логічних функцій збудження та виходів перевести у базис Шефера.

5. За отриманими логічними виразами у базисі Шефера знайти число корпусів інтегральних мікросхем (ІС).

6. Додати схему для установи початкового стану автомата (інтегруючий ланцюг та три інвертори) та схему для організації режиму очікування (3 елемента 2І-НІ).