Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 2

Після отримання результатів виконання завдання студент оформлює індивідуальний звіт про виконану роботу та здає його викладачу у формі співбесіди чи за допомогою комп'ютерної тестової програми за темою проведеної роботи і отримує відповідну оцінку.

За вказаною технологією лабораторні роботи з використанням комп'ютерних навчаючих програм можуть виконуватися студентами на ОЦ ХНУРЕ чи індивідуально на особистому персональному комп'ютері за згодою з викладачем. Звіти про виконання лабораторних робіт здаються викладачу незалежно від місця виконання лабораторних робіт у зазначений час.


1 КОНТРОЛЮЮЧІ ТА КОРИГУЮЧІ  КОДИ ХЕМІНГА І БЕРГЕРА

1.1 Мета роботи

Отримати уявлення про код Хемінга і Бергера та практичні навики їх використання.

1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

1. Код Хемінга дозволяє відновлювати частково пошкоджену інформацію за рахунок надлишкового її кодування. Кількість контрольних розрядів для коду Хемінга з виправленням поодинокої помилки визначається за формулою:

2k   m+k+1,                                                         (1.1)

де m - число інформаційних розрядів; k – число контрольних розрядів.

Кількість контрольних розрядів для коду Хемінга з контролем подвійної помилки визначається як і для коду Хемінга з виправленням поодинокої помилки, плюс ще один додатковий контрольний розряд.

У загальному випадку для виправлення будь-якої помилки деякої кратності (і) треба використовувати коригуючий  код з мінімальною кодовою відстанню:

Dmin. випр.=2i+1. (1.2)

Методика виправлення поодинокої помилки заснована на розвитку ідеї виявлення. Якщо є не один, а хоча б два контрольних розряди, то можна локалізувати (визначити місце) помилку з точністю до півслова, тобто виявити, в якій половині кодової комбінації вона знаходиться. Збільшуючи кількість контрольних розрядів та продовжуючи ділення розрядів слова навпіл «вглиб», можна локалізувати помилку з точністю до одного розряду. Залишається тільки визначити, скільки розрядів треба виділити в n-розрядному слові, щоб знайти у ньому місце помилки (та після цього виправити її).