Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «прикладна теорія цифрових автоматів», страница 32

3. Якщо вхід вершини відмічається, то тільки одним символом.

4. Входи різних вершин, за винятком кінцевої, відмічаються різними символами.

Внутрішні стани на граф-схемі алгоритму для автомата Мура відмічають за окремими правилами:

1. Символом а1 відмічаються початкова та кінцева вершини.

2. Різними символами а2,  а3,  а4 відмічаються різні операторні вершини.

3. Всі операторні вершини повинні бути відмічені.

Контрольний приклад

Приклад відмітки станів ГСА для автомата Мілі наведений на рис. 5.2.

Приклад відмітки станів ГСА для автомата Мура наведений на рис. 5.3.

Необхідна тривалість керуючих сигналів визначається за допомогою тимчасової діаграми, побудованої з урахуванням затримок сигналів в елементах операційного приладу. Період T тактуючих сигналів звичайно вибирається або рівним максимальної тривалості керуючих сигналів, або мінімальної. У цьому разі тривалість T має бути не менше часу переключення автомата з одного стану в інший.

Рисунок 5.2 – Відмітка станів ГСА для автомата Мілі

Рисунок 5.3 – Відмітка станів ГСА для автомата Мура

Після виконання відмітки станів можна приступати до побудови прямої та зворотної структурних таблиць автоматів Мілі та Мура. Структурні таблиці (пряма та зворотна) складаються з восьми стовпців (табл.5.1; табл.5.2), де

h – номер переходу;

аm – вхідний стан;

К(аm) – код вхідного стану;

аs – стан переходу;

К(аs) – код стану переходу;

Х(аm, аs) – логічна умова переходу зі стану аm у стан аs для рядка h;

Y(аm, аs) – мікрокоманда, що видається на переході з аm до аs;